Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Mitä vastaat: Kysymys 1

1. Missä olet kuullut sanan "Etiikka"? Missä yhteydessä sitä on käytetty? Mikä sisältö sanalle on annettu?

Mitä vastaat: Kysymys 2
2. a)Opiskelet ammattiin. Missä tulet kohtaamaan oikean / väärän ristiriitaa? b)Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua työssäsi? Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua elämässäsi? 
Mistä löytyy?

Nettisivu: Millä sivulla olisi selkeää pohdintaa etiikan sisällöstä ja/tai sanan etiikka merkityksestä

  • No labels