Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 226 Next »

School of Theology - Home Pages

Teaching and Research StaffOpetus- ja tutkimushenkilökunta

Western Theology – Läntinen teologia


Orthodox Theology – Ortodoksinen teologiaBiblical Studies – Eksegetiikka

Biblical Studies – Eksegetiikka

Lauri Thurén

Professor – Professori

 

Lauri Thurén

Professor – Professori

Anssi Voitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Anssi Voitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Church History – Kirkkohistoria


Church History – Kirkkohistoria

Hannu Mustakallio

Professor – Professori

 

Matti Kotiranta

Professor – Professori

Ilkka Huhta

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Teuvo Laitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Practical Theology – Käytännöllinen teologia


Practical Theology – Käytännöllinen teologia

Kati TervoNiemelä

Professor – Professori

 

Pekka Metso

Acting as Professor – Professorin tehtäviä hoitava

Jouko Kiiski

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Jarmo Hakkarainen

Lecturer – Lehtori

Heikki Salomaa

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

(Applied studies – soveltavat opinnot)

 

 

 

Paavo Kettunen

20012017 Professor – Professori

 

 

 

Religious Education – Uskonnonpedagogiikka


Church Music – Kirkkomusiikki

Martin Ubani

Professor – Professori

 

Maria Takala-Roszczenko

Postdoctoral Researcher – Tutkijatohtori (Tenure Track)

Vesa Hirvonen

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Petri Nykänen

2004 – 2016 Teacher – Tuntiopettaja

 


 

Ivan Moody

20132014 Professor – Professori


Systematic Theology – Systemaattinen teologia


Systematic Theology and Patristics – Systemattinen teologia ja patristiikka

Antti Raunio

Professor – Professori

 

Serafim Seppälä

Professor – Professori

Esko Ryökäs

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Damaskinos (Jaakko) Olkinuora

University Teacher – Yliopisto-opettaja

 

 
 

Ari Koponen

2012 – 31.7.2015 University Teacher – Yliopisto-opettaja


Comparative Religion – Uskontotiede


Comparative Religion – Uskontotiede

No image.

Timo Kallinen

Professor – Professori

 

No image.

Timo Kallinen

Professor – Professori

 
Other Teaching and Research Staff – Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta


Other Teaching and Research Staff – Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Antoine Lévy

Professor – Professori

(Russian Ideas and Religions – Venäjän aatteet ja uskonto)

 

Antoine Lévy

Professor – Professori

(Russian Ideas and Religions – Venäjän aatteet ja uskonto)

Harri Koskela

5.2013 12.2014 Project Researcher – Projektitutkija

(Congregational mobile technologies – Seurakunnalliset mobiiliteknologiat)

 

 

 

Heta Hurskainen

Postdoctoral Researcher - Tutkijatohtori

 

 

 

top

ResearchersTutkijat

 
Junior Researchers – Nuoremmat tutkijat

 

Saara-Maria Jurva

(Biblical studies – Eksegetiikka)

 
 
 

Niilo Lahti

(Biblical studies – Eksegetiikka)

 
 
 

Juuso Loikkanen

(Philosophy of Religion – Uskonnonfilosofia)

 
 
 

Sari Murtonen

(Hymnology – Virsitutkimus)

 

 

 

Eveliina Ojala

(Congregational mobile technologies – Seurakunnalliset mobiiliteknologiat)

 

 

 

Pauliina Pylvänäinen

(Women deacons in the Early Church – Naisdiakonit varhaiskirkossa)

 

 

 

Antti Seppälä

(Social Ethics – Sosiaalietiikka)

 

 

 

Aino-Maija Turunen

(Church history – Kirkkohistoria)

 

 

 

 

 

top


 

 

top


 

Version 2.1.2014

 

No image.

  • No labels