Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 101 Next »

 19.10.2019 Video releases

     
      
      

 

10.4.2019 Book release

 

A monograph "Että tietää missä on menossa. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja

lukiokoulutuksessa" was published

 

 

5.4.2019 Article release

 

Article "Kilpailukyykkyä, kartellia ja kynttilän tuunausta - Puhetta tieteellisten artikkeleiden arvioimisesta" was published

in the book "Kohti oppimisyhteiskuntaa"

 

 

27.9.2018 Article release

 


Article "Peer review in the development of academic articles: Experiences of Finnish authors in the educationals sciences"

was published in journal of Learned Publishing16.6.2018 Article release

Article "Ethics in peer review of academic journal articles as perceived by authors in the educational sciences"

was published in Journal of Academic Ethics.

.

 

30.5.2018 Article release

Article "Etiska grunder för bedömning av elevers lärande" [Ethical grounds of assessment for learning] was

published in V. Lindberg, I. Eriksson & A. Pettersson (eds.) "Lärares bedömningsarbete. Förutsättningar,

villkor, agens."

 


23.2.2018 Article release

 


Article "Väitöskirja tohtorin kisällinnäytteenä:Analyysi kolmen yliopiston kasvatustieteellisen alan väitöskirjoista

2010-2016 - co-authored by Sanna Niukko (University of Turku)" - was published in A. Jauhiainen, J. Kivirauma &

H. Kinnari (eds) "Koulutus hallinnassa"  [Analysis of doctoral dissertations of the field of educational sciences at

three Finnish universities in 2010-2016 

 


30.11.2017 Article release

 

 

Article "Arviointiosaamisen kehittäminen yleissivistävän koulun opettajien koulutuksessa - opetussuunnitelmatarkastelun

virittämiä näkemyksiä" was published in V. Britschgi & J. Rautopuro "Kriteerit puntarissa"

 [Development of teachers' assessment literacy in the initial teacher education - Views inspired by curriculum analysis 

 

20.11.2017 Article release

 

Article "Ensituloksia tieteellisten lehtiartikkeleiden vertaisarvioinnista kasvatusalalla"

 [First results from the research on peer-review of scientific articles in the educational field] was published in Kasvatus.

 

 

28.2.2017 Article release


Article "Arvioinnin muutokset ja tulevaisuusnäkymät opetus- ja kasvatusalan arvioijien puhumina"

[Evaluation trends and its future perceived by educational evaluators] was published in Hallinnon

tutkimus.9.6.2016 Article release


Article "Onnistunut ja vaikuttava arviointi. Arvioijien näkökulma" [Successful and effective evaluation.

Evaluators' perspective] was published in Aikuiskasvatus.

 

 

25.4.2016 Video release

1    2   3 

Three videos for teachers' in-service education were finished:

1) Oppimisen kehittävä arviointi (Developmental evaluation of learning, 38 min),

2) Oppimisen arvioinnin vaihtoehtoisia menetelmiä (Alternative methods of assessment for learning, 36 min) and

3) Formatiivinen arviointi (formative assessment, 40 min)


 

16.2.2016 Video release


Videotaped lecture on "Kehittävä arviointi. Vahvuuslähtöinen näkökulma oppimisen

aikaiseen arviointiin"  [Developmental evaluation. Strength-based perspective to

assessment for learning"] is available in the YouTube. It is recorded by Otavan opisto

in Helsinki 11th, February, 2016.

 

The video and its lecture notes are available on my "Child pages":

see main page: H.10 Kehittävä arviointi (video)

 


24.7.2015 Article release

Article "The importance of the teaching profession in 21st century Finland"

was published in the Edukacja Quarterly.

 

Main ideas written in the article can be heard also from the video recorded

in the confererence in Warshaw, 25.6.2014: it is available in my

"Child pages" (see main page of my website).

 


23.4.2015: Book release

On the day of Books and Roses, my new monograph on developmental evaluation

was published by Kirjokansi, Joensuu.

 

 

10.4.2015 Article release

Article "Your career is over" - Power and contradictions in the work of educational evaluators

was published in the Studies in Educational evaluation

 

*

16.12.2014 Article release


Article "School-focused evaluation in focus. Finnish teachers' experiences of internal and

external evaluation of schools" was published in the Nordic Studies in Education.

*

*

28.5.2014 Article release

Article "Kehittävän arvioinnin periaatteiden ilmeneminen opetus- ja kasvatusalan

arviointiraporteissa vuosina 2005-2012" was published in Kasvatus.

*

*

21.3.2014 Hyvä, paha arviointi -teos

 

Vuonna 2007 ilmestynyttä kirjaa ei voi enää ostaa mistään, mutta teos on nyt saatavilla

sähköisesti wiki-sivulta Hyvä, paha arviointi - Atjosen kirja nyt netissä


*

10.2.2014 Article release

Article "Teachers' views of their assessment practice" was published in the Curriculum Journal.

 

 

5.11.2013 Video and website release

 

My interview dealing with research on pupil assessment, produced by Kantti.net, is now available

here: http://www.kantti.net/artikkeli/2013/11/arviointi-antaa-positiivista-potkua-oppimiselle

Discussions on developmental evaluation can be read here: http://www.uef.fi/fi/filtdk/tutkimus 

 

*

24.4.2013 Book release


I was the Editor in Chief for a scientific compilation book called "Työ arvonsa ansaitsee. Juhlakirja 113-vuotisen kajaanilaisen opettajankoulutuksen kunniaksi". It is a commemorative volume of Kajaani Department of Teacher Education. Due to the decision made by the university senate of Oulu in 2010, the department will be closed at the end of July, 2013, after 113 years' work for the benefit of Finnish education. The articles are written by 17 Kajaani's alumnus who have later defended successfully their doctoral theses.The articles deal with five main topics: Teacher education, Teachers' work, Life of Children and Youth, Development of Education, Well-being. See Contents: Sisällysluettelo.pdf

*


22.11.2012 Book release

I was the Editor in Chief for a scientific compilation book called "Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen" (Learning today - Education for the Future). The book of 28 peer-reviewed articles was released in Helsinki during the annual conference of the Finnish Educational Research Association.

*


13.08.2012 - 11.08.2013 Member of Foundations' Professor Pool

I was lucky to receive a grant from the "Foundations' Professor Pool". It was awarded for research and projects aimed at advancing research. The name of my research plan was "From control-based evaluation towards developmental evaluation. Ethically grounded studies on evaluation and assessment in the educational field". 

The Foundations’ Professor Pool is a joint temporary grant pool of 17 foundations aimed at increasing professors’ research opportunities. Grants are awarded through the Pool to professors to finance, together with a university, a research period of 12 months.

*


01.11.2011 Article release

*

My research article "Student teachers’ outlooks upon the ethics of their mentors during teaching practice" was published in the Scandinavian Journal of Educational Research (Vol. 56, Issue 1, pages 39 - 53).

*

 

  • No labels