Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Utilitarismissa etsitään suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle joukolle.

Mitä vastaat: Kysymys 1
  •  "Yhteiskunnan laitapuolen kulkijoiden" hoitaminen jopa vasten tahtoaan lämpimään asuntoon talveksi on peräti inhimillistä, mutta onko se tarpeen? Eikö se käy liian kalliiksi? Eikö olisi kaikkien ihmisten etujen mukaista antaa "puliukkojen" niin halutessaan jäätyä roskalaatikoissaan kuoliaaksi? Miksi ei? Perustele.
Mitä vastaat: Kysymys 2
Monet ihmiset kokevat tuskia vähän ennen kuolemaansa. Kuolin­apu (eutanasia) on toisinaan koettu kaikkien edun mukaiseksi, eli utilitarismin mielessä oikeaksi teoksi. Onko kuolinapu paikallaan? Koska? Onko ihmisellä oikeus elämään ja kuolemaan, onko yhteisöllä oikeus käyttää tätä oikeutta? Perustele.
Verkkosivu
  • Millä nettisivulla olisi utilitaristista pohdintaa?

 

Monet ihmiset kokevat tuskia vähän ennen kuolemaansa. Kuolin­apu (eutanasia) on toisinaan koettu kaikkien edun mukaiseksi, eli utilitarismin mielessä oikeaksi teoksi. Onko kuolinapu paikallaan? Koska? Onko ihmisellä oikeus elämään ja kuolemaan, onko yhteisöllä oikeus käyttää tätä oikeutta? Perustele.
  • No labels