Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Utilitarismissa etsitään suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle joukolle.

Mitä vastaat: Kysymys 1
  •  "Yhteiskunnan laitapuolen kulkijoiden" hoitaminen jopa vasten tahtoaan lämpimään asuntoon talveksi on peräti inhimillistä, mutta onko se tarpeen? Eikö se käy liian kalliiksi? Eikö olisi kaikkien ihmisten etujen mukaista antaa "puliukkojen" niin halutessaan jäätyä roskalaatikoissaan kuoliaaksi? Miksi ei? Perustele.
Mitä vastaat: Kysymys 2
 
•Terveellä ihmisellä on täysi vastuu elämästään. Onko hänellä myös oikeus päättää kuolemastaan? Onko itsemurha vain ihmisen oma asia? Voiko sanoa, ettei sitä saa tehdä? Onko jokaisella oikeus itsemurhaan? Perustele.
Verkkosivu
  • Millä nettisivulla olisi utilitaristista pohdintaa?

 

 
Auttavan käden kommentteja (ei arvostella)
  • Jos opiskelija kokee elämänsä liian synkäksi, mistä hän voi hakea apua?  • No labels