Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Mitä vastaat: Kysymys 1

1. Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokousedustajista noin puolet luetaan aamu-TV:n asiantuntijoiden perusteella konservatiiveihin, noin puolet liberaaleihin. Saattaa olla että enemmistö kannattaisi avioliittolainsäädännön uudistamista. Tämä ei riitä uudistukseen, sillä päätökset tällaisissa asioissa tehdään kolmen neljäsosan enemmistöllä (määräenemmistö). Onko määräenemmistö tässä kohdassa perusteltua? Jos galluppien mukaan suomalaisten enemmistö on selvästi jotain mieltä, tulisiko ev.lut. kirkossa tähän riittää yksinkertainen enemmistö (=yli puolet). Miksi?

Mitä vastaat: Kysymys 2

2. Salomon Rushdie sai shiiamuslimien kuolemantuomion kirjastaan "Saatanallisia säkeitä", koska hän siinä shiialaisten tulkinnan mukaan pilkkaa heidän Jumalaansa ja siitä on määrätty kuolemanrangaistus. Oliko teko muslimeilta oikein vain väärin? Voimmeko hyväksyä tämänlaiset tuomiot? Entä jos Rushdie murhataan hänen vieraillessaan Suomessa: onko teko tuomittava Suomen lakien mukaan? Miten meidän tulee suhtautua muslimilähimmäisiimme, jotka ovat shiiamuslimien kanssa samaa mieltä?

Nettisivu
Missä olisi keskustelua kristillisen ryhmittymän omasta erityisestä etiikasta?
 • No labels

2 Comments

 1. Anonymous

  1. Jos ajatellaan utilitarismia, jossa halutaan mahdollisimman monelle henkilölle hyvää, niin enemmistön äänen huomioinnin kautta vähemmistön äänet jäisivät huomioimatta. Onko oikein, että enemmistön mielipide ratkaisee, vaikka se onkin demokraattista, jos vähemmistö joutuu kärsimään henkisesti päätöksestä?
  2.  Kirjassa on tuotu esille oma mielipide, joka on loukannut shiialaisia. Jos shiialaisilla on jumalanpilkasta määrätty kuolemanrangaistus, ei se päde muilla ihmisillä. Aika radikaalia laittaa Jumalan pilkasta kuolemanrangaistus. Kirjojen tehtävänä on yleensä houkutella ihmisiä lukemaan ja saada omat ajatukset kuuluviin. Suomessa tästä ei saisi tuomioksi kuolemaa, mutta on aika uhkarohkeaa jos tietää mitä siitä voi seurata shiialaisten keskuudessa, kirjoittaa sellainen kirja.

   289978

   

   

   

 2. Anonymous

  Kysymys 2: Teoilla ei tulisi olla maantieteellisiä rajoja: emme voi hyväksyä tiettyä tekoa toisessa maassa ja toisessa emme. Emme voi myöskään sallia  epäinhimillistä kohtelua, mikäli tiedämme sellaista tapahtuvan esimerkiksi sillon, kun kirjailija palaa kotimaahansa. Ovatko jumalanpilkka ja toisen tappaminen syy-suhteeltaan verrattavissa. Tarkoitan tällä, että ovatko teot yhtä pahoja toisiinsa nähden. Rangaistuksen kuuluisi olla tasapainossa teon kanssa. Tästä syystä Suomen kuuluisi miettiäkin, että mikäli rangaistus miellettäisiin epäreiluksi tekoon nähden, tulisiko kirjailijalle suoda esimerkiksi turvapaikka.

   

  307096

Write a comment…