Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Mitä vastaat: Kysymys 1

1. Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokousedustajista noin puolet luetaan aamu-TV:n asiantuntijoiden perusteella konservatiiveihin, noin puolet liberaaleihin. Saattaa olla että enemmistö kannattaisi avioliittolainsäädännön uudistamista. Tämä ei riitä uudistukseen, sillä päätökset tällaisissa asioissa tehdään kolmen neljäsosan enemmistöllä (määräenemmistö). Onko määräenemmistö tässä kohdassa perusteltua? Jos galluppien mukaan suomalaisten enemmistö on selvästi jotain mieltä, tulisiko ev.lut. kirkossa tähän riittää yksinkertainen enemmistö (=yli puolet). Miksi?

Mitä vastaat: Kysymys 2

2. Salomon Rushdie sai shiiamuslimien kuolemantuomion kirjastaan "Saatanallisia säkeitä", koska hän siinä shiialaisten tulkinnan mukaan pilkkaa heidän Jumalaansa ja siitä on määrätty kuolemanrangaistus. Oliko teko muslimeilta oikein vain väärin? Voimmeko hyväksyä tämänlaiset tuomiot? Entä jos Rushdie murhataan hänen vieraillessaan Suomessa: onko teko tuomittava Suomen lakien mukaan? Miten meidän tulee suhtautua muslimilähimmäisiimme, jotka ovat shiiamuslimien kanssa samaa mieltä?

Nettisivu
Missä olisi keskustelua kristillisen ryhmittymän omasta erityisestä etiikasta?
 • No labels

5 Comments

 1. Anonymous

  1. Jos ajatellaan utilitarismia, jossa halutaan mahdollisimman monelle henkilölle hyvää, niin enemmistön äänen huomioinnin kautta vähemmistön äänet jäisivät huomioimatta. Onko oikein, että enemmistön mielipide ratkaisee, vaikka se onkin demokraattista, jos vähemmistö joutuu kärsimään henkisesti päätöksestä?
  2.  Kirjassa on tuotu esille oma mielipide, joka on loukannut shiialaisia. Jos shiialaisilla on jumalanpilkasta määrätty kuolemanrangaistus, ei se päde muilla ihmisillä. Aika radikaalia laittaa Jumalan pilkasta kuolemanrangaistus. Kirjojen tehtävänä on yleensä houkutella ihmisiä lukemaan ja saada omat ajatukset kuuluviin. Suomessa tästä ei saisi tuomioksi kuolemaa, mutta on aika uhkarohkeaa jos tietää mitä siitä voi seurata shiialaisten keskuudessa, kirjoittaa sellainen kirja.

   289978

   

   

   

 2. Anonymous

  Kysymys 2: Teoilla ei tulisi olla maantieteellisiä rajoja: emme voi hyväksyä tiettyä tekoa toisessa maassa ja toisessa emme. Emme voi myöskään sallia  epäinhimillistä kohtelua, mikäli tiedämme sellaista tapahtuvan esimerkiksi sillon, kun kirjailija palaa kotimaahansa. Ovatko jumalanpilkka ja toisen tappaminen syy-suhteeltaan verrattavissa. Tarkoitan tällä, että ovatko teot yhtä pahoja toisiinsa nähden. Rangaistuksen kuuluisi olla tasapainossa teon kanssa. Tästä syystä Suomen kuuluisi miettiäkin, että mikäli rangaistus miellettäisiin epäreiluksi tekoon nähden, tulisiko kirjailijalle suoda esimerkiksi turvapaikka.

   

  307096

 3. Anonymous

  Kysymys 2: Onko Rushdie kuulunut shiiamuslimeihin? Jos näin on, silloin tuomio on mennyt määräysten mukaan, joskin kummastelen sitä, että jumalanpilkasta annetaan kuolemantuomio. Mutta jos Rushdie ei ole millään tavalla sidonnainen shiiamuslimeihin, pidän kuolemantuomiota vääränä, sillä yhteisöön kuulumaton yksilö ei ole sidonnainen yhteisön normeihin. Jos Rushdie murhattaisiin hänen Suomen vierailullaan, silloin teko (murha) tulisi mielestäni tuomita Suomen rikoslain mukaan.

  Jos lähipiirissäni olisi shiiamuslimien kanssa samaa mieltä oleva muslimi, en tuomitsisi häntä siitä. Olisin sen sijaan varovainen ollessani hänen kanssaan sanojeni ja tekojeni osalta. Mutta jos hän tappaisi jonkun, harkitsisin hänen kanssaan tekemisissä olemista uudelleen.

  297971

 4. Anonymous

  Kysymys 1.

  Kyseinen tilanne on helppo ymmärtää siirtämällä se esimerkiksi Yhdysvaltojen vuoden 2016 vaaleihin. Demokraattien ehdokas sai enemmän ääniä, mutta republikaanien ehdokas voitti valitsijamieskokouksen enemmistön takia. Voitto oli reilu ja sääntöjenmukainen. Siihen eivät vaikuttaneet "venäläiset" tai muut hakkerit. Valitettavasti äänekäs osa demokraattien äänestäjistä oli lopputulokseen tyytymättömiä ja sama kansakunnan kahtiajako on yhä nähtävissä tulevissa vuoden 2020 vaaleissa. Melkein puolet kansasta on tyytymätön nykyiseen johtajaan riippumatta siitä mitä tämä saa aikaan.

  Samankaltainen tilanne tulisi jos avioliittolainsäädäntöä muutettaisiin silloin kun yhä puolet kannattajista olisivat raamatullisella kannalla. Määräenemmistö on tilanteeseen paras mahdollinen ratkaisu. Mitä jos puolet kansasta haluaisi dekriminalisoida pedofilian, raiskauksen tai murhan? Kansan tulee antaa tehdä haluamansa päätökset, silloinkin kun ne eivät ole sen edunmukaisia. On kuitenkin parempi, että yhteiskunta elää jo valmiiksi Gomorrassa kuin se että pakotetaan puolet kansasta Sodomaan.

  298608

 5. Anonymous

  1. Tällaisessa tilanteessa kyselyyn kannattaisia hakea ratkaisua esimerkiksi toisella kyselyllä, joka kerää henkilöiden mielipiteen, jota avioliittolaki koskettaa. Kyselyssä voisi kysyä esimerkiksi kirkollisen avioliiton tarpeellisuutta heidän näkökulmastaan. Myös kansalaisten mielipide kannattaa huomioida, mutta päätös kyseisessä tilanteessa tulisi tehdä pikemminkin lakia koskevien henkilöiden näkökulmasta määräenemmistöstä riippumatta. Toisaalta uudessa kyselyssä voi ilmetä sama ongelma uudestaan. Mielestäni määräenemmistön päätös ei ole juuri kyseisessä tilanteessa oikein, vaan kannatukseen tulee ottaa huomioon myös lakia koskevien mielipide ja tehdä ratkaisu sen perusteella. Kysymys on mielestäni täysin tilannepainotteinen. 
  2. Muslimien antama kuolemtuomio ei ollut oikeutettu, sillä kysessä on ihmisen henkilökohtaisen mielipiteen tuomitseminen jonkin uskonnon tai ideologian perusteella. Oli kyseessä mikä uskonto tai ideologia tahansa, niin sen sanoman ei pitäisi nykymaailmassa enään vaikuttaa ihmisen henkilökohtaiseen ajatteluun, turvallisuuteen tai terveyteen, ellei sitä itse halua. Tämä ei tietenkään ole totta. Jos Rushdien murhataan Suomessa, teko on tuomittava Suomen lakien perusteella jo siksi että ne edustavat sivistyneenpää tuomiojärjestelmää, kuin jotkin radikaalit uskontoon nojaavat lait. Myö Suomen lain mukaan tuomio on annettava Suomen lakien perusteella, jos rikos on tapahtunut Suomessa. Meidän ei tarvitse hyväksyä muslimiläheisiemme samaa ajattelua, että kuolemantuomio olisi oikein mutta voimme yrittää tulemaan toimeen keskenämme, vaikka se saattaa olla haastavaa tilanteen huomioon ottaen. 

  -298574

   

Anonymous

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account. You can also Sign Up for a new account.