Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Mitä vastaat: Kysymys 1

1. Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokousedustajista noin puolet luetaan aamu-TV:n asiantuntijoiden perusteella konservatiiveihin, noin puolet liberaaleihin. Saattaa olla että enemmistö kannattaisi avioliittolainsäädännön uudistamista. Tämä ei riitä uudistukseen, sillä päätökset tällaisissa asioissa tehdään kolmen neljäsosan enemmistöllä (määräenemmistö). Onko määräenemmistö tässä kohdassa perusteltua? Jos galluppien mukaan suomalaisten enemmistö on selvästi jotain mieltä, tulisiko ev.lut. kirkossa tähän riittää yksinkertainen enemmistö (=yli puolet). Miksi?

Mitä vastaat: Kysymys 2

2. Vallankumousten yhteydessä usein teloitetaan kansan entinen johtaja, esimerkiksi vaikkapa Romaniassa tehtiin näin jouluna 1989 tai Irakissa reilut 15 vuotta myöhemmin tai Libyassa elokuussa 2011. Tämä on selvä rikos "älä tapa" -käskyä vastaan. Lopputulos oli kuitenkin Romaniassa se, että vallankumous rauhoittui teloituksen seurauksena. Oliko tämä teko oikea koska sen lopputulos oli hyvä, kaikkien edun mukainen (utilitarismi) vaikka se oli tekona väärä (rikkoi deontologisen säännön "Älä tapa!")? Perustele.

Nettisivu
Missä olisi keskustelua kristillisen ryhmittymän omasta erityisestä etiikasta?
  • No labels