Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Mitä vastaat: Kysymys 1
Olet luterilaisen kirkon pappina. Kirkkoherra kieltää rippikoulun jo alkaessa käyttämästä maitoa rippikoululeirillä väittäen sen tulevan paholaisen kiroamasta meijeristä. Tuomiokapituli on kesälomalla, samoin lääninrovasti, ja piispaa et tavoita. Mitä teet, mitä selität lapsille ja rippikoululaisten vanhemmille?
Mitä vastaat: Kysymys 2

Kun toisen maailmansodan saksalaisilta upseereilta tiedusteltiin, miksi he olivat tappaneet mm. juutalaisia keskitysleirissä, he vastasivat usein: Se oli käsky. Miten keskitysleirin johtajan olisi pitänyt menetellä? Perustele.

Nettisivu

Millä nettisivulla olisi tähän liittyvää pohdintaa tai mikä toimisi esimerkkinä?

Häirikön vuoksi siirsin sivun aineiston toiselle sivulle. Sivun nimeen ilmestyi kirjain B. Teknisistä syistä kommentit ovat tässä kopioina perussivulla.

Aikaisemmat kommentit:

 • Anonymous

  Kysymys 1: Pappina pitäisi pyytää käsky kirjallisena ja allekirjoitettuna ja antaa leiriläisten juoda maitoa normaalisti. Näin vastuu siirtyisi itseltä pois. Kirkkoherran maidoton rippileiri on outo ajatus, josta todennäköisesti tulisi sanomista lapsilta ja vanhemmilta. 

  Kysymys 2: Upseereilla saattoi olla paine totella, koska niin monet kannattivat Hitlerin ajatuksia. Upseereilla oli varmasti myös hankaluus tehdä toisin, vaikka osa olisi voinut halutakin, koska Hitler oli saanut auktoriteettiaseman puhetaidoillaan ajatuksilleen. Keskitysleirien johtajat olisivat voineet olla tottelemattakin ja alkaa vastustamaan yhdessä Hitleriä. Heitä oli niin paljon, että vastustuksella osa juutalaisista olisi voinut pelastua. Johtajat olisivat voineet myös huijata tappaneensa juutalaisia, mutta todellisuudessa vieneet heidät turvaan eli siis saksalaisillakin(osalla) on voinut olla jotain juutalaisia vastaan, koska eivät tehneet näin. Johtajat ovat ajatelleet egoistisesti pelastaakseen oman henkensä. 

  289978

   

 • Anonymous

  Kysymys 2:

  Keskitysleireillä työskenneillä henkilöillä ei ollut mahdollisuuksia asettua käskyjä vastaan, vaan he todellakin joutuivat tekemään työnsä vaikka olisivat sisimmässään olleetkin aivan eri mieltä asioista ja toimintatavoista. Historiasta löytyy esimerkkejä henkilöistä jotka tuolloin asettuivat vastustamaan annettuja käskyjä eikä heidän hyvin käynyt.

  306237

 • Anonymous

  Kysymys 1:

  Rippikoululaiset saavat maitoa täysin normaalisti, välittämättä kirkkoherran sanomisista, koska jos esimies antaa terveen järjen vastaisia toimintaohjeita ei niitä tule noudattaa. Huolimatta siitä, että kieltäytyisin tottelemasta esimieheni ohjetta ja tietäisin mahdollisesti saavani potkut toimisin silti niin ja ottaisin myöhemmin yhteyttä kirkkoherraa ylempiin tahoihin kun he palaavat lomiltaan. Yrittäisin toki asiallisesti keskustella kirkkoherran kanssa, ja selvittää hänen henkinen tilansa sekä pohtia sen perusteella onko kyseessä esim. ylirasituksesta johtuva tilapäinen mielenhäiriö, vai onko kysymyksessä jotain vakavampaa joka vaatisi akuutteja terveydenhoidollisia toimia.

  254155

 • Anonymous

  Kysymys 2:

  Keskitysleirin johtaja ei keksinyt annettuja käskyjä itse, vaan hänelle annetut käskyt tulivat ylemmältä taholta ja hän vain toimitti ne eteenpäin alaisilleen. Jos johtaja ei olisi toiminut näin, hänen ollessaan vain yksi pieni osa valtavaa tuhoamiskoneistoa, hänet olisi vaihdettu toiseen, joka olisi noudattanut käskyjä ja toimittanut ne eteenpäin. Näin ollen johtajan voidaan katsoa toimineen periaatteessa oikein, vaikka hänen toimintaansa ajoikin itsekkyys ja pelko.

  299109

   

 • Anonymous

  Kysymys 1: Puhuttaessa työympäristössä tapahtuvasta eettisestä pulmasta, tulisi mielestäni muistaa sen ns. pelisäännöt. Vaikkakin kyse on seurakunnasta, on kyse siltikin työyhteisöstä, jossa on esimiehiä aivan kuin missä tahansa muussakin työpaikassa. Tässä kyseisessä tilanteessa tulisi siis mielestäni pitää esimiehen (kirkkoherran) puolia ja ilmoittaa päätöksen tulleen ylemmältä taholta. Päätös maidon juomisen kieltämisestä ei ole siis sinun käsissäsi, vaan kirkkoherra vastaa itse tekemänsä päätöksen seurauksista.

  Kysymys 2: Keskitysleirin johtajan olisi mielestäni täytynyt tehdä asiaan liittyen päätös, jonka takana hän seisoo: haluaako hän olla hyvä työssään vai haluaako hän toimia oikein kapinoimalla ylempiä johtajia vastaan? Jos johtaja haluaa olla hyvä työssään, hänen tulisi hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin, huolimatta siitä mitä työ pitää sisällään. Mikäli moraali kuitenkin sotii tätä vastaan, hänen tulisi toimia sen mukaan mitä se sanoo. 

  298148

 • Anonymous

  Kysymys 2. Kekitysleirien johtajat eivät oikein voineet muuta kuin totella heille annettuja käskyjä, sillä muutenhan heidät olisi luultavasti tapettu. Johtajat olisivat tietenkin voineet tahallaan hidastaa keskitysleirien toimintaa jotenkin huomaamattomasti... Sodan loppuvaiheessahan Natsit yrittivät nopeuttaa sitä tappamista (kun he tajus että häviäisivät sodan).
  Hyvä keino hidastaa sitä tappamista olisi ollut se et he olis ihan alusta asti toiminut hitaammin kuin mihin kykeni. Jos se tappamisen rytmi vaan yhtäkkiä hidastuu niin natsit olis varmaan huomannut tämän.


  298726

 • Anonymous

  Kysymys 2 

  Saksalaiset upseerit eivät voineet oikeastaan tehdä muuta kuin totella käskyjä, koska pahimmassa tapauksessa heidätkin oltaisiin voitu tappaa niskoittelun takia. Pelko oman hengen tai aseman puolesta ajoi upseerit tekemään kauheita tekoja. Vaikka yksi upseeri olisikin kieltäytynyt tappamasta juutalaisia, niin hänet oltaisiin luultavasti vain vaihdettu toiseen upseeriin, joka suostuisi noudattamaan käskyjä. Tosin jos kaikki johtajat ja sotilaat olisivat kieltäytyneet tappamasta ihmisiä niin silloin vaikutus olisi ollut suurempi ja monen henki olisi voinut pelastua. 

  298646

 • Anonymous

  Kysymys 2: Miten keskitysleirin johtajan olisi pitänyt menetellä? Tämä on hyvin hankala kysymys, koska sotilaat ja muut johtajat eivät välttämättä ymmärtäneet, että tekivät väärin. On varmasti totta, että monet ihmiset ymmärsivät sen, mutta on hankala vastustaa käskyjä ja ryhmäpainetta, jos se asettaa omat lähimmäiset ja itsensä vaaraan. Vuonna 1967 tehtiin USA:ssa The Third Wave -niminen yhteiskunnallinen kokeilu. Siinä historian opettaja yritti näyttää kuinka normaali demokratia voi muuttua tyrannivaltioksi, jossa kansalaiset eivät ajattele, että johtaja tekee väärin. Näin opettaja yritti näyttää, mitä Saksassa oli käynyt II MS:n aikaan, kun oppilaat eivät olleet normaalein opetusmenetelmin ymmärtäneet.

  Näin jälkeenpäin voidaan sanoa, että keskitysleirin johtaja teki väärin, Ja hän olisi voinut esimerkiksi hidastaa juutalaisten surmaamista tai salakuljettaa heitä pois. Mutta pitäisi myös ymmärtää, että johtaja ei välttämättä ajatellut, että teki väärin. Ihmisten mieliä on yllättävän helppo manipuloida jos esimerkiksi valtion tilanne on huono, kuten Saksassa oli.

  293578

 • Anonymous

  Kysymys 2. Keskitysleirin johtajiksi ei tupsahdettu sattumalta, vaan takana oli jo pitkä ideologinen "koulutusjakso". Tehtävän aloittaessaan johtaja oli täysin selvillä toiminnan luonteesta ja integroitu koneistoon. Siksi oikeudessa käskyyn vetoaminen on mielestäni vastuun pakoilua, vaikka kirjaimellisesti johtajat ovat oikeassa ja puhuvat totta. Kuinka ylös komentoketjussa pitäisi mennä suurimman syyllisen löytämiseksi ja poistaisiko se vastuun alemmilta? Jos ajatellaan, että tuhoamisleirin johtaja vastoin omaa etiikkaansa olisi oman henkensä uhalla joutunut noudattamaan ylemmän upseerin käskyä, niin lopputulos ja tekotapaetiikan mukaan hän olisi surmauttanut mahdollisimman vähän ihmisiä mahdollisimman kivuttomasti ja nopeasti. Hänellä ei liene ollut mahdollisuutta kieltäytyä annetusta tehtävästä, eikä liioin muuttaa toimintaperiaatetta.  

  306203

 • Anonymous

  Kysymys 1. Jos hankin lapsille maitoa "kielletystä" meijeristä, rikon esimieheni määräystä. Kuinka oikena ja perusteltuna pidän määräystä? Lasten vanhemmille en kertoisi kirkkoherran määräyksestä mitään, olipa leirillä maitoa tai ei. Näin koittaisin estää seurakuntaan kohdistuvan laajemman epäkiitollisen huomion. Oletan, että kirkkoherralla on ongelma, joka pitää työyhteisössä yrittää selvittää vastaavien tilanteiden välttämiseksi. Maidon tilaaminen olisi oman etiikkani mukaan oikein, koska esimiehen perustelu olla tilaamatta ei kestä analyyttisenpaa tarkastelua. Tilaaminen kuitenkin vaatii suurta rohkeutta, koska oma työpaikkani sattaa olla uhattuna. Riippuisi varmaan elämäni kokonaistilanteesta löytyisikö rohkeutta vai ei.

  306203

 • Anonymous

  Kysymys 1. Luterilaisen kirkon pappina ja työntekijänä en varmaankaan uskaltaisi tarjota maitoa rippikoululeiriläisille, jos kirkkoherra olisi varta vasten kieltänyt tämän, vaikka syy voisikin olla mielestäni hyvin epäuskottava. Pelkäisin mahdollisesti työpaikan menettämistä esimiehen käskyä vastoin toimimisesta, vaikka pitäisinkin itse maitoa vaarattomana. Jos välit esimieheen muuttuvat kireiksi, voi se aiheuttaa ongelmia jatkossakin työssä toimimisessa, vaikka irtisanomisiin ei ryhdyttäisi. Ainakin vanhemmille saattaisin sanoa suoraan kirkkoherran mielipiteen meijerin tilasta, ja näin pyrkiä siirtämään asiaa omista käsistä pois – maito ruokajuomana ei kuitenkaan ole ihmiselle välttämätön perustarve. En silti pahoittaisi mieltäni tai informoisi kirkkoherralle, jos vaikka kävisikin ilmi, että rippileirillä tarjoiltava perunamuusi olisi tehty samasta meijeristä peräisin olevaan maitoon.

  Kysymys 2. Toisen maailmansodan aikaiset keskitysleirien johtajat olivat varmasti vaikeassa tilanteessa sodan loputtua, miksei sodankin aikana oman toimintansa oikeaksi toteamisen kanssa. Itse ajattelisin heidän toimineen käskyn alla – he eivät ehkä nähneet tappamiaan ihmisiä ihmisinä, vaan vihollisina. Tietysti he ovat voineet jo tekojen aikaan kokea syyllisyyttä teoistaan, mutta tällöin toisin toimiminen olisi voinut aiheuttaa suuria ongelmia, kuten esimerkiksi perheen elannon katoamisen tai suuremmassa mittakaavassa niskuroijan oman teloituksen. Ajattelen heidän siis omasta näkökulmastaan toimineen oikein, vaikka sillä olikin tuhoisia seurauksia.

  298343

 • No labels

1 Comment

 1. Anonymous

  Kysymys 2:

  Keskitysleirin johtajan olisi tullut toimia juuri niin kuin toimikin. Toisen maailmansodan aikana kolmannen valtakunnan ja neuvostoliiton upseerit ja johtajat toimivat omista eettisistä ja moraalilähtökohdistaan käsin. Heidän tekojaan on helppo tuomita ja rangaista jälkikäteen, mutta omana aikanaan he kokivat omasta mielestään toimineensa oikein. Samaa ajattelumallia tulee käyttää nykyään kun tulkitaan juutalaisten toimintaa Palestiinassa, jihadistien terroria ympäri maailmaa tai vaikka sekasyöjien ruokavaliota vegaanin näkökulmasta. Heidän käytöksensä on tuomittavaa ulkopuolisten eettisillä näkemyksillä, mutta ei sisäpiirin. Eli, kukin koki toimineensa oikein vaikka jälkiviisaana voidaankin olla eri mieltä.

  298608

Write a comment…