Child pages
  • Presemo - Kuvien käyttö
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Jos haluat esittää osallistujille kuvia, joista he voivat valita, voit käyttää ValintaPlus(PollPlus) vaihtoehtoa

Kun työkalu on lisätty, voit valita kuvat käyttöön rastimalla Images kohdan.

Tämän jälkeen voit lisätä kuvan jokaiselle vaihtoehdolle.

 

 

 

 

 

 

  • No labels