Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mitä ovat symbolit?

Flash MX -ohjelmassa on kolme erilaista symbolia: Graphic-, Button ja Movie Clip -symbolit. Symbolit ovat yksi Flash-esitysten perusaineksista. Symbolien käytön yksi etu on siinä, että symbolit vievät esitykestä ainoastaan kerran kilotavukokonsa verran tilaa - eli saman symbolin toistaminen esityksessä pitää esityksen kilotavukoon pienenä.

  • Graphic-symboli: Tätä symbolia käytetään yleensä yksittäisten muotojen ja kuvien kanssa. Jos sinulla on graafinen elementti, jota haluat käyttää esityksessäsi useammin kuin kerran, tee siitä Graphic-symboli. Graphic-symboliin ei voi liittää Instance-nimeä ja näin ollen ei myöskään viitata ActionScript -koodissa. Muissa tapauksissa Instance-nimellä voidaan yksilöidä saman symbolin eri ilmentymiä Stagella.
  • Button-symboli: Tämä symboli on Flash-esityksen vuorovaikutteisuuden peruselementti. Button-symbolin avulla voidaan esim. siirtyä Flash-esityksen sisällä paikasta toiseen, käynnistää tai pysäyttää videoleikkeitä ja animaatioita, lähettää muuttuja-arvoja, avata uusi sivu selaimeen tai ladata kokonaan uusi Flash-esitys. Button-symboliin voidaan viitata ActionScriptillä, ja se voi pitää sisällään ActionScriptiä - Suurin osa edellä mainituista toiminnoista nimenomaan vaatii ActionScriptin käyttöä Buttonin yhteydessä.
  • Movie Clip-symboli: Flash-esitysten edistyneempi vuorovaikutteisuus ja monikerroksellisuus tehdään tämän symbolin avulla. Movie Clip-symbolia tarvitaan myös perus-Flash-esityksissä, sillä se voi pitää sisällään esim. animaatioita, ääniä, videoleikkeitä sekä ActionScript-toiminteita. Movie Clip-symboliin voidaan viitata ActionScriptillä, se voi pitää sisällään ActionScriptiä, ja sen sisällä sijaitsevissa elementeissä (kuten toisissa Movie Clip- tai Button-symboleissa) voi olla omat ActionScript-toiminteensa.

Jokaisella symbolilla on oma aikajanansa (Timeline). Graphic- ja Movie Clip-symbolien Timeline vastaa ulkonäöltään ja toiminnoiltaan Main Timelinea. Button-symbolin Timeline on oletusarvoisesti kestoltaan neljä framea, painikkeen erilaisia vaiheita vastaavasti.

Symbolit ja Library:

Avaa tiedsoto symbolit.fla. Huolehdi että työtilassa on Library-paneeli avoinna (Window/Library). Valitse Arrow toolilla auto Stagelta ja raahaa se Libraryyn. "Convert to Symbol" -valintaikkuna avautuu. Laita symbolin nimeksi Auto ja valitse tyypiksi Graphic.
Vastaavan toimenpiteen voit tehdä kaikelle luomallesi grafiikalle.

Stagella näkyvä auto on nyt Libraryssa sijaitsevan Auto-symbolin ilmentymä (Instance).

Kaikki tekemäsi symbolit ovat tallessa ja näkyvillä Library-paneelissa. Jokaisella dokumentilla on oma Library.


Instance:

Kun symboli on kerran luotu, voit käyttää sen ilmentymiä (Instances) missä tahansa movie-tiedostosi kohdassa.

Jatketaan edellisen harjoituksen tiedostossa edelleen. Etene "scene2":een. Raahaa auto Library-paneelista näyttämölle. Voit tarttua joko auton kuvaan tai nimeen. Tämä luo Auto-symbolille uuden ilmentymän. Tekaise vielä muutama lisää harjoitteluaineistoksi.

Voit muuttaa symbolin Stagella olevaa Instancea, ilman että se vaikuttaisi mitenkään muihin Instanceihin tai originaalisymboliin. (Paitsi jos klikkaat itsesi sisään Symbolin omalle aikajanalle, ja teet siellä muutoksia)

Käytä Stagella oleviin autoihin Scale, Rotate ja Skew vaihtoehtoja Free Transform toolista.
Instancesta voi muuttaa myös sen väriominaisuuksia: kirkkautta, sävyä tai läpinäkyvyyttä.

Valitse jokin Auto-Instanceista, Properties-paneeli näyttää sen asetukset. Valitse Color Styles kohdasta vaihtoehdoksi Tint. Klikkaa Fill Color neliötä ja valikoi vihreä väri. Säädä Tint-asetuksen määräksi 50% liukusäätimen avulla. Valitse toinen auto Stagelta ja säädä Properties-paneelista Color-tilaksi Alpha arvolla 50%.

Toistaiseksi muokkauksen kohteena ovat olleet symbolien ilmentymät. Voit editoida myös Library-symbolia ja siten muuttaa kaikkia esityksessä olevia ko. symbolin ilmentymiä.

Kun muutat itse symbolia, muut esityksen osat häviävät näkyvistä - Olet "Symbol editing mode":ssa. Kaikki Flashin ominaisuudet ja työkalut ovat käytössäsi myös tällöin.

Valikoi Stagelta mikä tahansa auton ilmentymistä ja ylävalikosta Edit/Edit Symbols. Muokkaa autoa Free Transform toolilla. Voit muokata ja muotoilla autoa aivan kuin se olisi tavallinen ryhmittämätön (ei-groupattu) muoto.

Kun autoa on muokattu, ota ylävalikosta Edit/Edit Document, mikä palauttaa avoimen dokumentin yleisnäkymään pois symbolinmuokkaustilasta. Nyt kaikki symbolin ilmentymät ovat muuttuneet symboliin tehtyjen muokkausten mukaisesti.

Pääset myöhemmin hyödyntämään symboleita mm. animaatioissa ja button-symboleiden parissa.

Seuraavaksi vuorossa aikajanan Layerit eli tasot>>>