Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tasot - Layers

Layereita voi ajatella ominaisuuksiltaan piirtoheitinkalvojen kaltaisina. Kun kalvoja on nippu, näkyy tyhjistä kohdista alapuolella olevien kalvojen sisällöt. Tasot ovat kätevä tapa hallinnoida ja asetella aineistoa. Esim. piirroksen elementit voivat sijaita eri tasoilla, jolloin ne eivät vaikuta muihin osiin.

Piirtäminen ja editointi tapahtuu aina aktiivisena olevalla tasolla. Kun valitset jonkin objektin Stagelta, Layer jolla se sijaitsee, aktivoituu. Aktiivinen taso näkyy Timelinellä korostettuna. Kun se on muokattavissa, Timelinella on lisäksi näkyvillä kynäikoni.

Layerit ja kansiot:
Avaa layers.fla. Klikkaa Tasoja nimisen kansion vasemmalla puolella näkyvää pientä kolmiota, jolloi kansion sisältä tulee näkyville 3 tasoa.

Valitse Stagelta kolmio > Kolmioksi nimetty taso aktivoituu.
Valitse Timelineltä Ympyrä-taso > Ympyräkuvio Stagella tulee valituksi
Timelinen ylimmäisenä oleva taso näkyy Stagella päällimmäisenä. Liikuta kolmio kokonaan ympyrän eteen, tasojen sisältö ei vaikuta toisiinsa. Vedä Timelinellä taso Kolmio tason Ympyrä alle.

Siirry "scene2":een. Klikkaa Timelineltä Tausta-tasoa ja paina Insert Layer nappia aikajanaosan alalaidasta:

Uusi taso syntyy aktiivisena olleen tason päälle. Tuplaklikkaus antaa nimetä tasot. Vaihda uuden tason nimeksi Autot.
Uudelle tasolle voi alkaa piirtämään jne. Nyt kannattaa kuitenkin kätkeä taso Puut "silmärivistä" ja lukita Tausta "lukkorivistä"

Napsaut vielä lopuksi taso Autot aktiiviksi, ellei jo ole.

Etsi Librarysta auto-symboli ja tee muutama Instance Stagelle. Muokkaa jokainen hieman eri näköiseksi.

Napsauta taso Puut näkyville: autot sijaitsevat Taustan ja Puut-tason välissä.
Jätä tiedosto auki.

Maskitasot:
Valitse taso Autot aikajanalta. Napauta Add Layer -nappulaa, nimeä uusi taso Automaski nimellä. Maskitaso vaikuttaa sen alapuoliseen tasoon, joten huolehdi jatkossakin tasojen oikeasta järjestyksestä.

Piirrä Oval toolilla väritetty ympyrä siten, että se menee ainakin osittain useamman auton päälle.

Kaikki väritetyt alueet maskitasolla ovat läpinäkyviä, kaikki muut, värittämättömät alueet taas päinvastoin.

Napsauta hiiren oikealla korvalla maskitason päällä Timelinellä, ja esiin ponnahtaa tilannekohtainen valikko. Valitse siitä kohta Mask. Taso muuttuu maskitasoksi ja sen alapuolinen taso linkittyy siihen.

Maskitaso voi olla myös esim. animoitu.