Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video

Videoleikkeen käyttö

Mikäli koneessa on flashplayeri, voidaan koneessa esittää videoita sen välityksellä. Flash-video on siis varsin näppärä tapa laittaa videoklippejä verkkoon.

Flashiin voi tuoda videoleikkeitä seuraavissa formaateissa:

  • Quicktime
  • Wideo for Windows (avi)
  • MPEG
  • Windows Media

Videoleike tuodaan esitykseen samalla tavalla kuin kuvatkin, valitaan File/Import, jonka jälkeen etsitään haluttu tiedosto ja nasautetaan Avaa painiketta. Videoleikettä tuotaessa näytölle ilmaantuu seuraavanlainen ikkuna:
Path: Kohta näyttää hakemistopolun (mistä olet videoleikkeitä tuomassa)

Movie Size: Kertoo videoleikkeen alkuperäiset korkeus- ja leveysmitat, sekä kilotavukoon

Length: Näyttää videoleikkeen pituuden sekunteina sekä esitysnopeuden (fps - frames per second)

Quality: Laatuasetukset, mitä pienempi luku sitä pienempi kilotavumäärä ja huonompi kuvanlaatu

Keyframe Interval: Asetus määrittää, kuinka usein videoleikkeessä on Keyframe, joka pitää sisällään kaiken kuvainformaation. Mitä useammin näitä Keyframeja on, sitä parempilaatuinen ja selkeämpi video tulee olemaan. Korkea laatu tarkoittaa tässäkin suurempaa kilotavukokoa ja pidempää latautumisaikaa.

Scale: Voit skaalata videota laadun kustannuksella

Synchronize video to Macromedia Flash document frame rate: Jos tämä valinta on käytössä, videoleike voi ottaa oman toistonopeutensa (fps) suoraan Flash-esityksen vastaavista määrittelyistä. Mikäli tätä ei valita, käyttää leike omaa alkuperäistä fps-asetusta

Number of video frames to encode per number of Macromedia Flash frames: Mikäli määritys on 1:1 vaatii jokainen videoleikkeen frame yhden framen Flashin aikajanalta. Jos määritys on 1:2, tarvitsee videoleikkeen yksi frame kahden Flash-esityksen framen verran tilaa pääaikajanalta jne.

Import Audio: Jos tämä kohta on valittuna, ääniraita tulee videoleikkeen mukana (mikäli siinä sellainen on mukana)
Mikäli Main Timeline ei ole tarpeeksi pitkä videolle, Flash ehdottaa lisätäänkö aikajanalle tarvittava määrä lisää ruutuja. Myös videoleikkeelle voi antaa Instance Namen ja se tallettuu suoraan Libraryyn.