Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valmistautuessasi pitämään videoneuvotteluopetusta...

Tunnista kohderyhmäsi ennalta.

 • Kenelle luennoit?
 • Mitä opiskelijat tietävät/eivät tiedä asiastasi?
 • Miten opiskelijat asennoituvat asiaa kohtaan?
 • Kuinka perustelet sanottavasi?

Valikoi sanottavasi.

 • Mikä on luentosi tavoite? Mitä on tarkoitus oppia?
 • Mistä itse olet kiinnostunut, mutta mikä ei välttämättä kiinnosta opiskelijoita?

Jäsentele luentosi - makkaraakin on helpompi syödä pala kerrallaan kuin yhtenä pötkönä.

 • Etene esim. helposta vaikeaan - yleisestä yksityiseen tai yksityiskohdista kokonaisuuteen.

Helpota kuuntelemista ja havainnollista.

 • Mieti, miten helpotat asian ymmärtämistä ja lisäät kiinnostavuutta?
 • Kalvosulkeisia kauhistellaan - opettajan kasvot halutaan nähdä myös videoneuvottelussa! Luo esitykseesi dynamiikkaa vuorottelemalla dokumenttikameran kuvaa ja puhujan kuvaa.
 • Harkitse, mitä kohtia visualisoit ja millä tavoin. Esimerkit, ydinkohtien toisto, retoriset kysymykset, painotukset ja muut äänelliset tehokeinot tehostavat asian perillemenoa.

Opetus videoneuvottelussa on hitaampaa kontaktiopetukseen verrattuna. Mieti tarkkaan, mitä ehdit käsitellä video-opetuksessa. Opiskelijat tarvitsevat aikaa kuunnella ja sisäistää asiaa. Luentomuistiinpanojen silmäilyä ja opiskelukaverin kanssa porinoita voi hyödyntää myös video-opetuksessa. Voit siis välillä luovuttaa puheenvuoron etäpisteisiin.

Tiedon vastaanottamista voit edistää antamalla ennakkomateriaalia ja -tehtäviä.

Pyydystä opiskelijat mukaan vuorovaikutukseen.

Luennon ei tarvitse olla yksinpuheluasi. Rytmitä ajankäyttöä teettämällä pari- ja porinatehtäviä, esittämällä kysymyksiä tai pyytämällä kommentteja.

 • Esitä yksi kysymys kerrallaan. Muotoile kysymykset täsmällisesti.
 • Sopikaa luennon alussa, miten puheenvuorot pyydetään.
 • Anna opiskelijalle aikaa esittää ajatuksiaan, kysymyksiään.
 • Ole tasapuolinen. Monipisteneuvottelussa huomioi kaikki osapuolet..."mitäs mieltä siellä Lappeenrannassa ollaan"..."annetaan vuoro Joensuulle"...

Helpotat opiskelijoiden mukaan tuloa vuorovaikutustilanteeseen ...

 • esittelemällä itsesi,
 • pyytämällä osallistujia tarvittaessa esittäytymään,
 • kertomalla, miksi kokoonnutaan, mihin videoluennolla pyritään, mistä puhut ja mitä on tarkoitus yhdessä tehdä.

Esiintyessäsi videoneuvottelussa

 • puhu tavallisesti, mutta riittävän kuuluvasti. Mikrofoniin ei tarvitse kailottaa. Varmista, että äänesi kuuluu ja puheesi on selkeää. Epäselvä, liian nopea tai liian hiljainen puhe vaikeuttaa puheen kuulemista ja ymmärtämistä.
 • pura auki tilanteita ja kerro, mitä milloinkin tapahtuu.
 • etene riittävän rauhallisesti. Vältä pitkien taukojen pitämistä. Pitkä tauko ymmärretään puheen loppumiseksi.
 • opettele puhumaan suoraan kameralle. Katsekontakti auttaa etäpisteessä olevia keskittymään puheeseesi ja he tuntevat osallistuvansa vuorovaikutustapahtumaan.
 • vältä heilumista ja ravaamista kameran edessä. Pakatussa kuvassa liikkeet välittyvät hitaasti ja näyttävät kuvaruudulla epäselviltä. Pitämällä olemuksesi rauhallisena varmistat myös äänesi kuulumisen ja selkeyden.

Vuorovaikutustilanne on hyvä päättää yhteenvetoon ja kiitoksiin.