Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkkovideoita voi käytää opetukseen esim.

Orientoinnit ja alustukset

 • Sparrausta matkan aluksi
 • Alustusta ja johdattelua aiheeseen

AMOK Resurssivideot: Hyvä luento

Video on julkaistu cc-lisenssillä

Luentotaltioinnit

 • massaluennot
 • huippuluennoitsijat
 • seminaarit

Seminaari: Kasvua ja työllisyyttä sähkön ja lämmön pientuotannolla

Video on julkaistu cc-lisenssillä

Tapahtumataltioinnit (esim. tutustuminen erilaisiin kohteisiin)

 • tiedotustilaisuudet
 • tilaisuuden esittely
 • tapahtuman esittely

Tieto käyttöön info 8.1.2015

Analysointimateriaalit

 • työskentelyn analysointi (työmenetelmät, opetusharjoittelun arviointi)
 • vuorovaikutuksen arviointi
 • toiminnan arviointi

Opetuksen ja koulutuksen järjesteäjän kehittämissuunnitelma/ Ryhmäkeskustelu

Esimerkit, demonstraatiot ja ohjeet

 • kielellisen ilmaisun havainnointi
 • demonstraatio työmenetelmästä, liikesarjasta tai vuorovaikutustilanteesta
 • liikuntasuorituksen esittäminen
 • ohje välineen/palvelun käytöstä

Aku Talikan opastus tekstin kopioimisesta muistin kautta wordiin

Video on julkaistu cc-lisenssillä 

Markku Kuivalahti havainnollistaa trigonometristä funktiota

 

Haastattelut

 • vieraat
 • kokemukset
 • tutkijat

AMOK: Yksityisyys tietoverkoissa

Video on julkaistu CC-lisenssillä

Asian kerronta, luento

 • soveltuvat hyvin itseopiskelumateriaaliksi sellaisenaan

 

Jari Laru: Tämän vuosisadan haasteet (21th skills)

Video on julkaistu CC-lisenssillä

Verkkovideon käyttö opetuksessa EI OLE sama asia kuin luento verkkoon. Verkkovideon merkitys opetuksessa ja oppimateriaalissa on perusteltava aivan samoin kuin minkä tahansa muunkin elementin. Sen suunnittelu ja toteutus tulee pohjautua pedagogiseen suunnitteluun, alkaen pohdinnasta kenelle se on suunntattu, mitä sillä halutaan esittää, miksi juuri tuohon kohtaan halutaan esittää videona ja miten se aiotaan toteuttaa.