Blog

Blog

Suosituksen linkki opiskelu-sivuille

Kommenttien siirto tekstiin

Ohjeita, esim. Milloin fb-sivu, milloin avoin ryhmä, milloin suljettu ryhmä? Ohjeet muualle tai suositukseen ja/tai linkitys

"Meillä omassa porukassa näyttäisi jonkinlaiseksi kysymykseksi muodostuvan avoimuus. Itse olisin esim. avointen facebook-ryhmien kannalla mutta jotkut kollegat tuntuvat vieroksuvan avoimia, heidän mielestään suljetut ryhmät olisi parempi/turvallisempi vaihtoehto. Kun tästä kysyin, niin vastaus olis se, että pitää pysytä kontrolloimaan, ettei kuka tahansa pääse kirjoittelemaan sinne mitä tahansa… Tietysti tuo avoin/suljettu valinta riippuu paljon käyttötarkoituksesta. Itse kuvittelisin lähinnä käyttäväni ryhmää tiedon jakamiseen ja juuri sellaisen tiedon, joka on tarkoitettu kaikille. Tämä erilainen näkemys on johtanut siihen, että asialle ei ole toistaiseksi tehty mitään…"

Joitain huomioita yleisesti

-  tällainen käsite ei sopine enää?: ” virkaprofiilissa” => Taina korjasi.

-  ohjeistetaan: ” Jos otat kantaa yliopistoa koskeviin asioihin, säilytä kommentoinnin tyyli suhteellisen neutraalina.” ->  eihän ole ristiriidassa sanavapauslain kanssa: ”oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä”

  • tuo ”neutraali” tyyli on muutoinkin hankala, mitä se käytännössä tarkoittaa? olisiko esim. ”asiallinen” parempi? Ja jos lisää että ”työtehtävissä toimiessa tmv.” => Taina korjasi

Opetukseen liittyen

-  Sosiaalinen media määritellään (ohjeen johdannossa) ” Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus ottaa vastaan tietoa, viestiä aktiivisesti sekä tuottaa sisältöjä. Se on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävää viestintää, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaalisessa mediassa viestitään siis monelta monelle, ja perinteiselle medialle ominainen yksisuuntaisuus sekä viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuvat”

  • Ohjeistuksessa onkin viitattu myöhemmin opetuskäytössä olevin moodleen ja CF:ään
  • Viitataan myös yksikkömme listaukseen sosiaalisen median palveluista: ”Opinto- ja opetuspalvelujen yksikössä on laadittu luettelo tuettavista sosiaalisen median palveluista” -> tätä en löytänyt, olisi hyvä olla linkki suoraan

=> Pitää päättää, jatketaanko "linkit sivun alareunassa" -linjaa, vai olisiko kuitenkin parempi laittaa linkit asian kohdalle?

-  Edelleen opetusta koskevassa ohjeistuksessa todetaan: ” Opiskelijalla on oikeus kieltäytyä rekisteröitymästä sosiaalisen median palveluihin tai muuten käyttämästä niitä. Silloin opettajan tai oppilaitoksen pitää järjestää opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa suorittaa ne opinnot, joissa sosiaalisen median palveluja on käytössä”

  • Kysymys: Mistä tarkalleen opiskelijalla on oikeus kieltäytyä niin että tulee järjestää korvaavaa opetusta? Eli mitkä em. verkkoviestintäympäristöt eivät ole sosiaalista mediaa? Esim. suosituksen tässä kohdassa viitatut CF tai Moodle näyttäisivät olevan nyt sellaisia joiden käytöstä opiskelijalla on oikeus kieltäytyä. Tuleeko tämä esille OPROssa, eli että aina kun opettaja ottaa moodlen käyttöön, tulee olla myös jokin varajärjestely mietittynä.

Hyvää pohdintaa. Tähän pitää (jälleen) palata palaverissa.

OPIn osuutta muokattu.

Pieniä muutoksia tein. Lähetin viestin meidän yksikön ihmisille ja pyysin lukemaan ja kommentoimaan nykyistä some-suositusta.

... jätän sen nyt tähän vaiheeseen, mutta mietin, pitäisikö niille uefilaisille, jotka ovat mukana tutkijoiden palveluissa (ResearchGate, Academia.edu, Peerage of Science), lähettää pieni kysely palvelusta ja sen merkityksestä tutkijan työssä. Entä onko tarvetta esittää lukumääriä palvelujen käytöstä UEFissa?

Sosiaalisen median käytön suositusta tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Seuraavan kerran päivitys on ajankohtaista alkuvuodesta 2012.

Sosiaalisen median käytön suositus julkaistiin huhtikuussa 2011. Suositusta suunniteltiin työryhmässä täällä Confluencessa, ja se julkaistiin Itä-Suomen yliopiston nettisivuilla osoitteessa http://www.uef.fi/some.