Kurssi alkaa maanantaina 10.3.2014 klo 12-14

Kuopio    B1438
Joensuu TD106 

Tavoite

Opiskelija ymmärtää ohjelmistosuunnitelun merkityksen hyvälaatuisten ohjelmistojen valmistuksessa.
Hän osaa suunnittelun menetelmiä ja kykenee valitsemaan tilanteesta riippuen oikean menetelmän.
Opiskelija osaa käyttää menetelmiä tehokkaasti  ja kehittää niitä kontekstin vaatimusten perusteella

Sisältö

Suunnittelun peruskäsitteet

Suunnittelun laatu

Suunnittelun periaatteet

Arkkitehtuurin suunnittelu

Komponenttipohjaisen sovelluksen rakenne ja suunnittelu

Yhteistoiminta ja sovellusten integrointi

Palvelupohjaisen sovelluksen rakenne ja suunnittelu

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen

Kurssimateriaalit tulevat Moodleen

Tentti

Opettajat ja yhteystiedot