Maksuttomia käsitekarttapalveluja verkossa

tietokoneelle asennettavia tai verkossa käytettäviä palveluja käsite- ja miellekarttojen tekoon.

Miikka Salavuo - Sosiaalisen median pedagoginen miellekartta: http://miikkasalavuo.fi/2011/03/02/sosiaalisen-median-pedagoginen-miellekartta-esityksena/

Mihin voi käyttää käsite- ja miellekarttoja?

Käsite- ja miellekarttojen käytössä vain mielikuvistus on rajana. Karttoja voi käyttää esimerkiksi aiheen ideointiin, suunnitteluun ja rajaukseen. Digitaalisen ja paperisen kartan suurin ero on sen skaalautuvuus. Digitaalista karttaa voi korjata ja järjestellä vaivattomasti. Monissa palveluissa käsite- tai miellekarttaan voi liittää muistiinpanoja ja kuvia, tai sen linkittää toiseen karttaan.

Osaamisen ja tiedon esittelyyn ja koontiin

Käsite- ja miellekartan avulla voi esittää ja koota osaamisensa ja tietonsa aiheesta. Karttaa voi käyttää myös tenttimuotona.

Esimerkki 1: Tarmo Toikkanen on tehnyt käsitekartan tekijänoikeuksista, ja se on tehty CmapTools-ohjelmalla. Toikkanen kertoo blogissaan, että kartan tulkitseminen vaatii jonkin verran perehtyneisyyttä aihepiiriin, vaikkakin tämän käsitekartan tarkoituksena on myös selvittää asiaa ulkopuoliselle henkilölle.

Esimerkki 2: Esityksen suunnittelussa mietittiin, mitä asioita esityksessä tulisi huomioida. Tätä varten ideoitiin aiheeseen liittyviä asioita miellekartaksi. Aiheita tarkasteltiin ja yhdisteltiin jolloin lopputuloksena syntyi esityksen runko. Vieressä kuva miellekartasta, joka oli runkona tutkijan työpajan esitykseksi.

Esimerkki 3: Tutkimussuunnitelman teossa hyödynnettiin digitaalista miellekarttaa. Miellekarttaan koottiin ensin tutkimussuunnitelman runko. Sen jälkeen siihen lisättiin asiasanat tutkimuksen aihepiiristä. Palvelussa oli mahdollista lisätä muistiinpanoja, jotka liitettiin asiasanoihin. Kartta oli koko ajan esillä, ja se auttoi visuaalisesti miettimään kokonaisuutta. Kun tutkimussuunnitelma oli valmis, kartta julkaistiin tekstidokumenttina ja viimeisteltiin tekstinkäsittelyohjelmassa. 

Rakenteen suunnitteluun

Tämä sosiaalisen median hyvien käytäntöjen helminauha aloitettiin lisäämällä pääsivulle uusi (=helmi). Helmien tuottajia ohjeisetettiin, että helmien järjestystä ei tarvitse vielä miettiä -- pääasia on, että niitä tuotetaan mahdollisimman paljon. Kun helmiä oli kertynyt jonkin verran, helmien otsikot kopioitiin miellekarttaan. Tämän jälkeen helmiä ryhdyttiin luokittelemaan pää- ja alateemojen alle ja näin syntyivät pääkategoriat vasempaan reunaan.

Sanaston ja/tai termistön opiskeluun ja koontiin

Esimerkkejä

Asennettavat, maksuttomat ohjelmat

Verkkopalvelut

Lisätietoja

Tule mukaan täydentämään helmiämme!

Puuttuuko tästä helmestä jotakin tärkeää ja merkityksellistä? Kommentoi helmeä Add comment -linkin kautta, ja auta meitä täydentämään helminauhaamme!

Lisätietoja: Suunnittelija Sari H. Pitkänen (@uef.fi)