Kohti monitieteistä kielikontaktien tutkimusta

Tähän saakka kielikontaktitutkijat, kielenoppimisen tutkijat ja käännöstieteilijät ovat tarkastelleet kielikontakti-ilmiöitä erillään toisistaan. CROSSLING-verkoston tavoitteena onkin edistää teorioiden välistä keskustelua sekä tiedon ja metodologisen osaamisen monitieteistä kumuloitumista.  Tieteenalojen, tutkimussuuntausten ja eri kielten tutkijoiden välinen perinteiden, menetelmien, näkökulmien, teorioiden, aineistojen ja osaamisen ”ristiinpölytys” mahdollistaa uudenlaisten tutkimuskysymysten esittämisen ja niihin vastaamisen.

CROSSLING-verkoston yleisenä tavoitteena on selvittää:

Towards multidisciplinary research of language contacts

Researchers of language contact, second language acquisition and translation have so far been working rather independently with fairly little mutual dialogue. The goal of CROSSLING is therefore to promote genuine discussion between these closely-related disciplines and enhance accumulation of cross-disciplinary and cross-methodological know-how. “Cross-pollination” between disciplines, different research traditions, researchers of different languages, different theories and methodologies, varying data and viewpoints enables us to develop new research questions to be asked and answered.

The general goal of the CROSSLING network is to investigate: