Opintotarjonta

Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa voi erityispedagogiikkaa pääaineena opiskellessaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin, kasvatustieteen maisterin tai kasvatustieteen tohtorin tutkinnon.

Perustutkinto-opiskelijoille suunnantut koulutukset

Erilliset opinnot jo tutkinnon suorittaneille

Maisteriopinnot kandidaatin tutkinnon suorittaneille

Erityispedagogiikka sivuaineena