Enter-, välilyönti- tai sarkainnäppäimen painallus sekä tavutusvihjeen lisääminen jättävät asiakirjaan tulostumattomia muotoilumerkkejä, jotka voidaan hakea näkyviin napsauttamalla vakiotyökalurivin Näytä tai piilota -painiketta. Näin voidaan esimerkiksi tarkistaa, onko tekstissä ylimääräisiä välejä tai sarkainten painalluksia. Muotoilumerkit ovat Wordin kannalta samanlaisia merkkejä kuin esimerkiksi kirjaimet, joten niitä voidaan poistaa samalla tavalla kuin merkkejä. Viereisessä kuvassa on esitelty muotoilu- eli piilomerkit.

  Näytä- tai piilota piilomerkit -painike löytyy Aloitus | Home > Kappale | Paragraph -ryhmässä. 

 

Esimerkkejä mahdollisista piilomerkeistä


Yllä oleva rivinvaihtomerkki saadaan aikaan painamalla Vaihto+Enter. Tätä rivinvaihtotapaa käytetään silloin, kun halutaan rivin katkeavan ilman kappaleen vaihtumista. 

Muotoilumerkit piilotetaan, kun niiden hakemiseen käytettyä Näytä tai piilota -painiketta napsautetaan uudelleen.

Seuraavana on esimerkkiteksti, jossa piilomerkit ovat esillä tekstin joukossa (huomaa, että mahdolliset virheet on helppo löytää, esimerkkitekstissä on ainakin kaksi virhettä, löydätkö ne?).