>> kts. Rivin, kappaleen tai kappaleryhmän sisentäminen -video (Microsoft) Vaikka video on 2010-versiolle toiminto on samanlainen 2013-versiolla.

Voit käyttää vaakatason viivainta (tarvittaessa Näytä/Viivain) määrittämään sarkainasetukset. Sarkainpysähdykset ovat sijainteja viivaimella, joita käytät tekstin tasaukseen. Oletusarvona Wordissa sarkainpysähdykset on laitettu puolen tuuman välein viivaimella. Kun haluat asettaa sarkaimen käyttämällä viivainta, napsauta sarkainmerkkisymbolia: merkittyjä painikkeita viimeinen vasemmassa päässä, jossa oletusarvoisesti on näkyvissä käytetyimmän sarkaimen (vasemmalle tasaava) L-mallinen symboli. Joka kerran painaessasi sarkainmerkkisymbolia erilainen sarkainpysähdyksen symboli ilmestyy näkyviin. Kun haluamasi sarkainpysähdys symboli ilmestyy, napsauta viivaimella kohtaa, johon haluat sarkaimen sijoittaa. Sarkainten käyttötarkoitus ilmenee alla olevasta kuvasta, ja lyhyt mutta riittävä oppimäärä sarkainten käyttöön tulee tässä:

 

Vasemmassa yläkulmassa viivaimen sarkainmerkkipainike (näkyvissä desimaalisarkain, koska sitä on tarvittu viimeksi). Viivaimella sarkainmerkit ja niiden alapuolella vastaava painikkeen ulkoasu, sekä sarkainmerkkien vaikutus tekstiin.

kts. myös Word 2013 Sisennykset viivaimen avulla