Tekstidokumentteihin voidaan sisällyttää monenlaista grafiikkaa yksinkertaisista piirrosobjekteista värivalokuviin saakka. Myös tekstin ryhmittelyä voidaan tehostaa grafiikan keinoin käyttämällä taulukoita (Taulukko (Table) valikko) ja tekstikehyksiä Lisää > Muodot > Tekstikehys ( Insert > Shapes >Text Box).


Lisää (Insert) valikko on useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa keskeisessä asemassa grafiikan käytössä:

Objekteja voidaan muokata, niitä voidaan ryhmittää tryhmittää tai määrittää niiden järjestystäai määrittää niiden järjestystä.