Aina ei kaikkea tarvitse kirjoittaa itse. Tarvittaessa voit lisätä asiakirjaasi jo olemassa olevan tiedoston komennolla Lisää > objekti > teksti tiedostosta… (Insert > object  > text in file…. Varmista ensin, että tekstikohdistin on sopivassa lisäyskohdassa. Komento lisää tiedoston aina kokonaisuudessaan.

Tulet huomaamaan, että Lisää > Insert valikko on ehkä käytetyin Wordin valikoista. Sen kautta asiakirjaan voidaan sisällyttää paljon muutakin kuin tekstiä: