1. Mitä mieltä olet Pentti Linkolan monistisesta näkemyksestä:
•– ihmisellä ei ole mitään erikoisasemaa muuhun luontoon nähden.
•– pääasiallinen uhka maapallon biosfäärille on ihmisen luoma teknologia, teknosfääri.
•– pääosa teollisen maailman rakenteista, laitoksista ja aikaansaannoksista on joko purettava kokonaan tai pantava säästöliekille.
•– tasapaino on perusarvo. Siitä syystä mitään kasvua tai kehitystä ei saa olla, koska se rikkoisi tasapainon.
•– luonnon tasapainoa häiritsee myös sosiaaliturva. Siksi sekin olisi purettava.
•– hallitseva tiede olisi eloonjäämistiede.
2. Hyvä elämä ja työpaikka
–Mitä on hyvä elämä? Mitä on hyvän elämän hyvä työpaikka?
Nettisivu: Millä sivulla olisi selkeää pohdintaa Linkolan ajattelumallin oikeutuksesta