Tällä toiminnolla voit listata tehtäviä.

Luo muistio yläpalkista Create > Task Report   ja jatka Next-painikkeella.

 

Valitse minkälaisen tehtävälistaus-raportin tarvitset:

Assigned to my team- tiimille osoitetut tehtävät

In my project- määrätylle alueelle määritellyt tehtävät

Custom- määrittele raporttisi itse

 

Jatka Create-painikkeella.

 

Assigned to my team

Määrittele:

Title - Luotavan raporttisivun nimi.

Assigned to - valitse henkilöt, joiden tehtävät listataan

Include completed task - näytetäänkö myös valmistuneet tehtävät

In my project

Title - Luotavan raporttisivun nimi.

Created in - valitse alueet, joista tehtävät haetaan

Labels - asiasanat, joiden mukaan tehtävät haetaan

Include completed task - näytetäänkö myös valmistuneet tehtävät

Custom

Luo uuden sivun, johon voit päivittää asioitasi. Sivun sisällä on Task Report-makro, jonka muokkausohjeet on kerrottu sivulla Tehtävälista (Task list macro)

Esimerkki toiminnosta