Tämän makron avulla saat listauksen tehtävistä haluamasi määritysten mukaisesti mille tahansa sivulle.

 

Lisää makro sivun editointitilassa Insert > Other Macros > Task Report 

Kun saat määriteltyä asetukset, lisää makro klikkaamalla Insert-linkkiä.

Makron asetusten määrittäminen

Määritä asetukset haluamaksesi:

Space(s) and page(s) - Alue(et) ja sivu(t)

Label(s) - asiasanat

Assignet to - kenelle tehtävät on määritelty, Tyhjä tarkoittaa ketä tahansa

Created by - luotu johonkin päivämäärään mennessä

Created after - luotu jonkin päivämäärän jälkeen

Task status- tehtävän tilanne

Number of tasks per page - näytettävien tehtävien määrä/sivu

Columns to display - mitkä sarakkeet näytetään

Sort by - lajittelujärjestys päivämäärän mukaan (due date), tekijän mukaan (assignee) tai sivun otsikon mukaan (page title)

Reverse sort -

Jatka Insert-painikkeella

  • Sari H. Pitkänen lisää Rask Report makron lisäyskuvan ja esimerkin järjestelmän päivityksen jälkeen.