Ongelma

Describe the problem as the user would experience it. For example "Level 7 printer is flashing red and wont print".

Ratkaisu

Valitettavasti käyttäjä ei voi luoda omia käyttäjäryhmiä. Järjestelmässä on kuitenkin käytössä joitakin ryhmiä. Kts. tarkemmin Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnointi

Aiheeseen liittyvät sivut