Jos haluat esittää osallistujille kuvia, joista he voivat valita, voit käyttää ValintaPlus (PollPlus) -vaihtoehtoa

Valitse Create -kohdasta PollPlus. Kohdissa Heading ja Options on oltava tekstiä. Valitse lopuksi Create.

Kun työkalu on lisätty, voit valita kuvat käyttöön rastimalla Images-kohdan.

Tämän jälkeen voit lisätä kuvan jokaiselle vaihtoehdolle.

Valitse ylhäältä kohta Images ja lisää kuvia kohdasta Valitse tiedosto..