1. Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokousedustajista noin puolet luetaan aamu-TV:n asiantuntijoiden perusteella konservatiiveihin, noin puolet liberaaleihin. Saattaa olla että enemmistö kannattaisi avioliittolainsäädännön uudistamista. Tämä ei riitä uudistukseen, sillä päätökset tällaisissa asioissa tehdään kolmen neljäsosan enemmistöllä (määräenemmistö). Onko määräenemmistö tässä kohdassa perusteltua? Jos galluppien mukaan suomalaisten enemmistö on selvästi jotain mieltä, tulisiko ev.lut. kirkossa tähän riittää yksinkertainen enemmistö (=yli puolet). Miksi?

2. Salomon Rushdie sai shiiamuslimien kuolemantuomion kirjastaan "Saatanallisia säkeitä", koska hän siinä shiialaisten tulkinnan mukaan pilkkaa heidän Jumalaansa ja siitä on määrätty kuolemanrangaistus. Oliko teko muslimeilta oikein vain väärin? Voimmeko hyväksyä tämänlaiset tuomiot? Entä jos Rushdie murhataan hänen vieraillessaan Suomessa: onko teko tuomittava Suomen lakien mukaan? Miten meidän tulee suhtautua muslimilähimmäisiimme, jotka ovat shiiamuslimien kanssa samaa mieltä?

Missä olisi keskustelua kristillisen ryhmittymän omasta erityisestä etiikasta?