School of Theology - Home Pages

Teaching and Research StaffOpetus- ja tutkimushenkilökunta

Western Theology – Läntinen teologia


Orthodox Theology – Ortodoksinen teologiaBiblical Studies – Eksegetiikka

Biblical Studies – Eksegetiikka

Lauri Thurén

Professor – Professori

 

Lauri Thurén

Professor – Professori

Anssi Voitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Anssi Voitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Church History – Kirkkohistoria


Church History – Kirkkohistoria

Hannu Mustakallio

Professor – Professori

 

Matti Kotiranta

Professor – Professori

Ilkka Huhta

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Teuvo Laitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Practical Theology – Käytännöllinen teologia


Practical Theology – Käytännöllinen teologia

Kati TervoNiemelä

Professor – Professori

 

Pekka Metso

Acting as Professor – Professorin tehtäviä hoitava

Jouko Kiiski

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Jarmo Hakkarainen

Lecturer – Lehtori

Heikki Salomaa

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

(Applied studies – soveltavat opinnot)

 

 

 

Paavo Kettunen

20012017 Professor – Professori

 

 

 

Religious Education – Uskonnonpedagogiikka


Church Music – Kirkkomusiikki

Martin Ubani

Professor – Professori

 

Maria Takala-Roszczenko

Postdoctoral Researcher – Tutkijatohtori (Tenure Track)

Vesa Hirvonen

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Petri Nykänen

2004 – 2016 Teacher – Tuntiopettaja

 


 

Ivan Moody

20132014 Professor – Professori


Systematic Theology – Systemaattinen teologia


Systematic Theology and Patristics – Systemattinen teologia ja patristiikka

Antti Raunio

Professor – Professori

 

Serafim Seppälä

Professor – Professori

Esko Ryökäs

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori

 

Damaskinos (Jaakko) Olkinuora

University Teacher – Yliopisto-opettaja

 

 
 

Ari Koponen

2012 – 31.7.2015 University Teacher – Yliopisto-opettaja


Comparative Religion – Uskontotiede


Comparative Religion – Uskontotiede

No image.

Timo Kallinen

Professor – Professori

 

No image.

Timo Kallinen

Professor – Professori

 
Other Teaching and Research Staff – Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta


Other Teaching and Research Staff – Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Antoine Lévy

Professor – Professori

(Russian Ideas and Religions – Venäjän aatteet ja uskonto)

 

Antoine Lévy

Professor – Professori

(Russian Ideas and Religions – Venäjän aatteet ja uskonto)

Harri Koskela

5.2013 12.2014 Project Researcher – Projektitutkija

(Congregational mobile technologies – Seurakunnalliset mobiiliteknologiat)

 

 

 

Heta Hurskainen

Postdoctoral Researcher - Tutkijatohtori

 

 

 

top

ResearchersTutkijat

 
Junior Researchers – Nuoremmat tutkijat

 

Saara-Maria Jurva

(Biblical studies – Eksegetiikka)

 
 
 

Niilo Lahti

(Biblical studies – Eksegetiikka)

 
 
 

Juuso Loikkanen

(Philosophy of Religion – Uskonnonfilosofia)

 
 
 

Sari Murtonen

(Hymnology – Virsitutkimus)

 

 

 

Eveliina Ojala

(Congregational mobile technologies – Seurakunnalliset mobiiliteknologiat)

 

 

 

Pauliina Pylvänäinen

(Women deacons in the Early Church – Naisdiakonit varhaiskirkossa)

 

 

 

Antti Seppälä

(Social Ethics – Sosiaalietiikka)

 

 

 

Aino-Maija Turunen

(Church history – Kirkkohistoria)

 

 

 

 

 

top


 

 

Guidelines about home pages of Theology in Joensuu - Kotisivulinjoja 

(Only in Finnish and only in UEF-system, sorry)

 

 

For a new Staff Member in Theology - Teologian osaston uudelle työntekijälle

 

top


 

Version 2.1.2014 / 12.3.2019